Erros

Regulamin Serwera:

I. Wstęp

1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
2. Rejestrując na serwerze akceptujesz poniższy regulamin.
3. Regulamin dotyczy wszytkich bez wyjątku.
4. Każdy gracz ma prawo do założenia jednego konta!
5. Rodzeństwo już zarejestrowanych graczy musi sie zgłosić do administracji w celu zarejestrowania konta jezeli gracie z tego samego IP.
6. Regulamin serwera dostępny jest pod komendą /regulamin

II. Regulamin Gry

1. Administracja zawsze ma racje.
2. Moderatorzy Rozwiązują sprawy sporne okraz wymierzają kary za przewinienia.
3. ChatMod Rozwiązuje awantury graczy oraz pilnuje czatu.
4. Odpisywanie Moderatorom i wyżej jest obowiązkiem każdego gracza!
5. Działka usuwana jest po 30 dniach nieaktywności! Jeżeli planujesz dłuższą nieobecność powiadom nas!
6. Multikonta nie zarejestrowane przez administracje mogą zostać usunięte/zbanowane!
7. Gracz któremu udowodni się używanie cheatów bedzie karany banem!
8. Dodatkowo Administracja ma prawo zarekwirować wszelkie przedmioty mogące pochodzić z cheatowania w tym działki i zawartość enderchesta!
9. W przypadku wykrycia nielegalnych wspomagaczy Administracja rekwiruje cały dobytek gracza oraz jego współlokatorów!
10. Na serwerze obowiązuje kultura! Za wulgaryzmy, wyzwiska, flood, spam i inne nie odpowiednie zachowanie zostaniesz ukarany!
11. Proszenie o jakiekolwiek itemy lub rangi osoby z administracji jest traktowane jako spam!
12. Jakiekolwiek próby podszycia się pod członka administracji lub logowań na konta są karane dożywotnią banicją!
13. Zakaz Griefiengu! Jeżeli widzisz czyjąś budowle nie musisz jej od razu niszczyć! (szczegóły /grief)
14. Celowe przeszkadzanie i utrudnianie gry innym bedzie karane tempbanem!
15. Wykorzystywnia błędów serwera oraz celowe nie zgłaszanie może skutkować tempbanem!
16. Za aktywny wkład w życie serwera otrzymasz rangę oraz możesz zostać wynagrodzony walutą serwera!

III. Zasady budowania

1. Wszystkie maszyny które pozwalają graczowi na zlagowanie serwera są zabronione.
2. Wszelkie maszyny których istnienie nie ma sensu (niczego nie produkują ani w niczym nie pomagają) mogą zostać usunięte!
3. Gracz może posiadać 3 działki.
4. Wszelkie farmy mobów w których moby się duszą lub mają mało mijesca są zakazane!
5. Posiadanie automatycznych farm roślin nie jest zakazane jednak celowe afczenie na nich już tak! (farmy mogą działać w tle gdy ty robisz coś innego w ich pobliżu)
6. Zakazuje się umiezczania na działce budowli zawierających prawnie zakazane treści, oraz takich które wyglądem moga obrazić czyjąś godność lub sa wuglarne.
7. Farmy Złota i Żelaza sa zakazane!
8. Zakazuje się używania trap portali, robiąc portal do netheru musisz umożliwić wyjście z niego osobom które przypadkowo się tam znajdą!'

IV. Taryfikator kar

1. Flood/spam/CAPS/wulgaryzmy/brak kultury naczacie - [Mute na 5-15m]
2. Przeszkadzanie w grze/trolling itp [Kick/Tempban 30m]
3. Obraźliwe tabliczki/budynki umieszczanie znaków prawnie zakazanych [Tempban 1-48h]
4. Wykorzystywanie błędów gry/serwera [Tempban 1-30d w zależności od szkodliwosci błędu]
5. Autofarma mobów [AFK] [Usunięcie farmy wszystkich itemów mogących pochodzić z farmy oraz Tempban 5-10d]
6. Afczenie na wszelkich autofarmach/łowiarkach itp [kick/Tempban 5-30min]
7. Uzywanie makro lub innych sposobów na bicie mobów afk [Temban 5-10d]
8. Wszelkiego rodzaju lagmaszyny [Perm BAN]
9. Cheaty [Perm BAN]
10. Inne nie opisane kary [Decyduje Moderator lub Admin!]

V. Postanowienia końcowe

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany części lub całego regulaminu w dowolnym momencie!
2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane w przypadku braku akceptacji /unregister
3. Wszelkie nie uregulowane kwestie rozstrzyga Administracja serwera!

Regulamin płatności sklepu ItemShop:

§1. Postanowienia ogólne
1.1.Usługi sprzedaży oferowane w serwisie, są przedmiotami wirtualnymi, dostępnymi tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na Publicznym serwerze gry Minecraft: Doped.pl
1.2.Serwer Doped.pl w żaden sposób nie jest powiązany z firmą Mojang AB.
1.3. Regulamin serwisu w każdej chwili może ulec nawet najmniejszej zmianie bez przymusu informacji użytkowników owego serwisu.
1.4. Użytkownik po wejściu na serwer automatycznie zgadza się na postanowienia wymienione w regulaminie.
1.5. Administracja nie odpowiada za utracone zakupione wirtualne przedmioty lub usługi, które mogły wyniknąć np. z nadania blokady na konto gracza, który dopuścił się złamania regulaminu gry dostępnego na naszej stronie pod adresem https://doped.pl/regulamin.html
1.6. Właścicielem sklepu jest Arkadiusz Sanecki który prowadzi nierejestrowaną działalność gospodarczą pod adresem WWW Doped.pl
1.7. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Konta w moim serwisie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

§2. Definicje

2.1. Użytkownik - osoba korzystająca z serwera Discord lub serwisu www Doped.pl.
2.2. Gracz - osoba korzystająca z serwera Minecraft Doped.pl.
2.3. Klient - osoba fizyczna lub prawna, która skorzystała z wirtualnego sklepu, umieszczonego w witrynie https://doped.pl/
2.3 Serwer - oznacza serwer Gry Minecraft prowadzony przez Usługodawcę pod adresem Doped.pl
2.4 Serwis - Strona internetowa DOPED.PL dostępna pod adresem https://doped.pl/ należąca do usługodawcy.
2.5 Minecraft – komputerowa gra survivalowa o otwartym świecie stworzona przez MarkusaPerssona i rozwijana przez studio Mojang AB. Minecraft pozwala graczom na budowanie i niszczenie obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może atakować napotkane istoty, zbierać surowce czy wytwarzać przedmioty. ###### 2.6 Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Użytkownik tworzy Konto po dokonaniu rejestracji na serwerze Gry Online.
2.7 Usługodawca – oznacza właściciela serwisu doped.pl, Arkadiusz Sanecki wykonujący nierejestrowaną działalność gospodarczej
§3. Warunki korzystania z usług
3.1 W celu korzystania ze strony Doped.pl użytkownik powinien posiadać aktualną przeglądarkę internetową Firefox, Chrome, Safari, Brave bądź Opera oraz system operacyjny: Windows, Android, OSX, iOS bądź Linux.
3.2 W celu dostępu do serwera Doped.pl konieczne jest posiadanie zainstalowanej gry Minecraft w wersji 1.14 lub wyższej oraz korzystanie ze stabilnego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 1Mbps.
§4. Kontakt
4.1 Kontakt do właściciela serwisu możliwy jest poprzez mail:
•e-mail: doped.minecraft@gmail.com
§5. Reklamacje
5.1. Operatorem płatności jest CashBill S.A.ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice
5.2. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności prosimy kierować na adres doped.minecraft@gmail.com
5.3. Kupujący zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą.
§7. Zasady użytkowania
7.1 Użytkownik posiadając konto na serwerze Doped.pl akceptuje regulamin serwera podany na stronie internetowej pod adresem: https://doped.pl/regulamin.html
7.2 W sytuacjach nadzwyczajnych Administracja serwera Doped.pl zastrzega sobie prawo do zbanowania użytkownika lub zablokowania mu korzystania z usług serwisu lub serwera do wyjaśnienia sprawy.
7.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wirtualne przedmioty od chwili dodania ich na konto użytkownika.
§8 Polityka prywatności / RODO
Podstawa prawna Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
Administrator Danych Osobowych: Administratorem danych osobowych jest usługodawca.
Cel zbierania danych osobowych:
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach informacyjnych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest informowanie o zmianach w serwisie.
Czas przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności konta w serwisie.
§9 Odstąpienie od umowy
9.1 Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
9.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9.3 Termin do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
9.4 Czas na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
9.5 W celu chęci odstąpienia od umowy usługobiorca powinien wysłać oświadczenie elektroniczne przed upływem terminu odstąpienia od umowy na adres email: doped.minecraft@gmail.com
§10 Postanowienia końcowe
10.1 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
10.4 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. w postaci wysłania maila na kontakt@doped.pl